ת"ד 87, ד"נ אבטח, מושב שדה עוזיהו 79260

טל' :8660687 – 08

פקס : 8661007 – 08

רמי : 2767476 – 052